اولین کاروان انقلاب صدای مرکز استان آذربایجانغربی رادیو چی چست به شهرستان سلماس رسید

'کاروان انقلاب' برنامه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران ویژه برنامه شهرستان سلماس با حضور فرماندار سلماس و جمعی از شهروندان سلماس در سالن جلسه شهید سالمی سلماس جهت پخش از رادیو چی چست تولید شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سلماس؛ باردیگر رنگین کمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برسراسر ایران اسلامی سایه گسترده است.

برنامه کاروان انقلاب کاری از صداوسیمای مرکز استان ادربایجان غربی درایام مبارکه دهه فجر میمهان شما خواهدبود

هدف ازاجرای این برنامه بررسی دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی درطول چهل سال و شناسایی شهرستان و معرفی چهره های شاخص درحوزه های مختلف خواهد بود

این اولین کاروان انقلاب صدای مرکز استان ادربایجانغربی رادیو چی چست به شهرستان سلماس بوده که درادامه به تمامی شهرستانهای استان سفرخواهد کرد

شهرستان سلماس امروز میزبان عوامل برنامه کاروان انقلاب صدای مرکز اذربایجان غربی رادیو چی چست میباشد.