برگزارش جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس

هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس ؛ هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست فرماندار و با حضورنماینده محترم و اعضاء در محل ادارره آموزش و پرورش سلماس تشکیل گردید .
حجت الاسلام طباطبایی امام جمعه سلماس گفت : یکی از مهمترین و موثرترین نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش و پرورش است که مسئولیت پرورش کودکان، نوجوانان ، جوانان، انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو خاسته برعهده دارد. در چنین نهاد گسترده ای، استفاده از تجارب صاحبنظران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت و تشکیل شوراهای مختلف برای اتخاذ تصمیم های بایسته وشایسته کاملا ضرورت دارد.
برزگر نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با  بیان اینکه آموزش و پرورش در ساختار توسعه کشور، به عنوان اساس پیشرفت و ترقی نظام به حساب می آید و نقش مهمی در برنامه های توسعه اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند به اهداف و وظایف شورای آموزش وپرورش اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم تشکیل شوراهای آموزش و پرورش توجه به بحث اصل مشارکت در جریان تعلیم و تربیت است واز آنجا که رسالت آموزش و پرورش در جامعه بسیار حساس و مهم می باشد و از اهمیت و جایگاه خاص و زیر بنای توسعه کشور است  همه وظیفه داریم به آن کمک نماییم.
فرماندار شهرستان سلماس بیان داشت : هدف از تشکیل این جلسه تسریع و تسهیل فعالیت های آموزش و پرورش، رفع موانع و جایگاه تحقق آیه شریفه "امرهم شورا بینهم" دانست و گفت: جهت تحقق این امر همه مسئولین موظف به همکاری و هماهنگی با آموزش وپرورش هستند.
مرتضی اصغری درباره لزوم اتکای مدارس به کمک‌های مردمی اظهار نمود  : شکی در وابستگی مدارس به کمک‌های مردمی وجود ندارد . درحال‌حاضر منابع دولتی برای اداره مدارس محدود است و مدارس دولتی در صورتی که کمک های داوطلبانه والدین را دریافت نکنند به منظور ادامه فعالیت با مشکلات فراوانی  روبرو خواهند شد.