بازدید فرماندار سلماس از محل برگزاری آزمون سراسری

فرماندار سلماس از محل برگزاری آزمون سراسری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس ضمن بازدید از روند  برگزاری آزمون بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی نظارت کرد.