بررسی مسایل و مشکلات تازه شهر

با حضور فرماندار سلماس مسایل و مشکلات تازه شهر بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ در این نشست با حضور فرماندار سلماس، معاون فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تازه شهر در محل سالن جلسه فرمانداری این شهرستان برگزار شد، مهمترین مسائل و چالش های شهرداری تازه شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای برنامه های آتی توسعه تازه شهر بررسی شد.