کنترل مرزها، قاچاق کالا را کاهش داده است

فرماندار شهرستان سلماس گفت :بر اثر اجرای طرح های کنترل مرزی و مراقبت های شبانه روز از مرزها و مبادی ورود و خروج غیر قانونی، حجم قاچاق کالا در این شهرستان به شدت کاهش یافته است .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس ؛ مرتضی اصغری در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز افزود: مبارزه با پدیده قاچاق یکی از بحث هایی است که مسوولین دستگاه های ذیربط در سطح شهرستان با جدیت دنبال می کنند و تا کنون نتایج خوب و قابل قبولی نیز داشته است.
وی اضافه کرد : قاچاق کالا یکی پدیده هایی است که علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد ملی، موجب ضرر زیان تولیدات داخلی شده و از این طریق اشتغال کشور نیز آسیب می بیند.
فرماندار شهرستان سلماس با اشاره به اینکه قاچاق آسیب های اجتماعی متعددی نیز به دنبال دارد گفت : در مقابل خروج کالا های ارزشمندی چون سوخت، دارو ، ارز ، کالا های ضد فرهنگی و بدون کیفیت خارجی وارد می شود که آثار و زیان های اجتماعی آن به مراتب بیشتر از آسیب های اقتصادی است.
اصغری یاد آور شد: در مبارزه با این پدیده شوم، نیروهای انتظامی و نظامی کاملا هوشیار بوده و با حساسیت مبادی مرزی را زیر نظر گرفته اند و دستگاه قضایی نیز تا کنون در برخورد با قاچاقچیان خوب عمل کرده است.