بررسی روند توسعه شهرستان سلماس

با حضور فرماندار شهرستان سلماس در برنامه تلویزیونی توسعه استان از شبکه استانی آذربایجان غربی، روند توسعه شهرستان سلماس بررسی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ روند توسعه شهرستان سلماس با حضور فرماندار شهرستان سلماس و تعدادی از مدیران کل استان آذربایجان غربی بصورت ارتباط تلفنی در ویژه برنامه تلویزیونی توسعه استان از شبکه استانی آذربایجان غربی بررسی خواهد شد.

گفتنی است ویژه برنامه توسعه شهرستان سلماس روز یکشنبه 2 آبان ساعت 18/45 عصر از شبکه استانی آذربایجان غربی بصورت زنده پخش خواهد شد.