چارت سازمانی

 لیست کارکنان فرمانداری شهرستان سلماس 
 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت تلفن
                 1 کاظم غنی‌زاده  فرماندار 35241248
                2  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی   
                3 توحید معصوم‌زادگان  معاون برنامه‌ریزی و  امور عمرانی 35248008
                4 غلامرضا کاظمی   بخشدار مرکزی 35248012
                5 سعید حقیقی  بخشدار کوهسار 35262650