فرماندار سلماس:
احسان و نیکوکاری و کمک به نیازمندان از مصادیق بارز جهاد در راه خدا است
فرماندار سلماس در همایش مراکز نیکوکاری شهرستان سلماس گفت: احسان و نیکوکاری و کمک به نیازمندان از مصادیق بارز جهاد در راه خدا است
  • پنج شنبه 21 اسفند 1399 ساعت 14:02
اطلاعیه 17
وضعیت شهرستان سلماس
بر اساس اعلام جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وضعیت شهر سلماس از تاریخ 30 بهمن ماه اعلام شد.
  • جمعه 1 اسفند 1399 ساعت 11:02
<< < 2