معرفی ریس جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان سلماس
ریس جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان سلماس معرفی شد
  • سه شنبه 1 تیر 1400 ساعت 14:23
برگزاری همایش گرامیداشت روز اصناف
همایش گرامیداشت روز اصناف در سلماس برگزار شد.
  • سه شنبه 1 تیر 1400 ساعت 13:00
به مناسبت روز اصناف
دیدار فرماندار با اصناف
فرماندار سلماس با حضور در چند واحد صنفی روز اصناف را تبریک گفت.
  • سه شنبه 1 تیر 1400 ساعت 11:00
<< < 2