برگزاری جلسه شورای فرهنگ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان سلماس
جلسه شورای فرهنگ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان سلماس برگزار شد
  • سه شنبه 1 مرداد 1398 ساعت 09:33
با حضور فرماندار سلماس
برگزاری جلسه کمیسیون نظارت و کارگروه تنظیم بازار
برگزاری جلسه کمیسیون نظارت و کارگروه تنظیم بازار با حضور فرماندار سلماس
  • سه شنبه 1 مرداد 1398 ساعت 08:30
1 2 3 4